Oxford Business English English for the Energy Industry

دانلود کتاب Oxford Business English English for the Energy Industry

این کتاب بخشی از EXPRESS SERIES است و یک مجموعه ایده‌آل برای کسانی است که نیازمند تقویت مهارت‌های انگلیسی به منظور برقراری ارتباط با همکاران و طرف‌های خود در بخش صنعت هستند. می‌توان از این کتاب برای تکمیل یک کورس ‌بوک، به عنوان یک دوره مستقل تخصصی یا برای خود خوانی استفاده کرد. English for the Energy باعث برتری شما در این حوزه بسیار بین‌المللی می‌شود. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter