تماس سریع

Check Your English Vocabulary For Medicine

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Check Your English Vocabulary For Medicine

کتاب Check Your English Vocabulary For Medicine برای دانشجویان سطح متوسط زبان انگلیسی طراحی شده است. هرچند که بسیاری از افرادی که در زمینه های پزشکی فعالیت می کنند باید توانایی استفاده از زبان انگلیسی در موقعیت های گوناگون را دارا باشند. دانشجویان با سطوح ابتدایی تر زبان انگلیسی ممکن است در انجام تمرینات این مجموعه مشکل داشته باشند.

در نظر گرفتن این نکته مهم است که 'دانستن' یک واژه تخصصی بیشتر از صرفاً تشخیص دادن آن واژه است. 

شما ممکن است هنگام مطالعه و یا شنیدن یک واژه معنی آن را متوجه شوید ولی با این وجود به هنگام مکالمه یا نوشتن قادر به یاد آوری آن واژه نباشید.

شما ممکن است یک واژه را بدانید، اما آن را اشتباه به کار ببرید. این ممکن است اشتباه در استفاده ساختاری در جمله باشد، مانند اینکه یک واژه می تواند اسم یا فعل باشد. یا اینکه ممکن است اشتباه در ترتیب قرارگیری واژه باشد.

نکته دیگر در مورد تلفظ و لحن بیان واژه است. آیا شما قادر به تلفظ صحیح آن واژه می باشید؟ و زمانی که آن را می شنوید قادر به تشخیص آن واژه هستید؟ به این دلایل – به خاطر سپردن، استفاده و لحن – مهم است که دانشجویان واژگان تخصصی را بیاموزند و تمرین کنند تا در موقع نیاز با اعتماد به نفس و صحیح آن را به کار برند. تمرینات در این کتاب کار به دانشجویان کمک می کند تا دایره واژگان پزشکی و دانش استفاده از آنها را گسترش دهند.

Check Your English Vocabulary For Medicine دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع