Check Your English Vocabulary For Human Resources

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary For Human Resources

Check Your English Vocabulary For Human Resources برای کسانی نوشته شده است که در منابع انسانی یا مدیریت شخصی فعالیت می کنند، اشخاصی که می خواهند دایره واژگان خود را در این زمینه گسترش دهند. تمرینات گوناگونی در این کتاب با تمرکز بر واژگان کلیدی که شما در نیازهای روزمره خود احتیاج دارید، طراحی شده است. 

این کتاب همچنین برای افرادی که در زمینه های مرتبط کاری فعالیت میکنند ( منشی، مدیریت، حسابرسی، فروش، حقوق تجارت، مدیریت کسب و کار و...) و می خواهند واژگان تخصصی کسب و کار خود را گسترده کنند مورد استفاده می باشد. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter