Check Your English Vocabulary For Business and Administration

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary For Business and Administration

در این کتاب کار تمرین های زیادی ارائه شده است تا زبان آموزان انگلیسی در سطح متوسط (intermediate) و بالاتر بتوانند واژگان ضروری و پرکاربرد در تجارت و مدیریت را یاد بگیرند و مرور کنند. کتاب Check Your English Vocabulary For Business and Administration به طور خاص برای دانشجویان و کارکانان در بخش تجارت و مدیریت که می خواهند در یک کشور انگلیسی زبان کار کنند یا کار آنها به شکلی است که با افراد انگلیسی زبان ارتباط مستمر دارند طراحی شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter