Collins Get Ready For IELTS Speaking

دانلود کتاب Collins Get Ready For IELTS Speaking

Get Ready For IELTS Speaking یک کتاب تمرینی برای سطوح پایین که برای بهبود سطح زبان دانشجویانی طراحی شده که قصد دارند در آینده در آزمون آیلتس شرکت کنند. این کتاب مناسبی برای زبان‌آموزان سطوح پایین است که می‌خواهند مهارت‌های لازم را برای عملکرد موثر در آزمون اسپیکینگ آیلتس کسب کنند. این مجموعه که برای خودآموزی مناسب است، از یک روش یادگیری هدایت‌ شده پیروی می‌کند که به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا به یک کلید پاسخ همراه با پاسخ‌های نمونه‌ای، دسترسی پیدا کنند. این مجموعه توسط مدرسان باتجربه‌ی آیلتس نوشته شده و نیازهای ویژه‌ی زبان ‌آموزان در این سطح را در نظر می‌گیرد. دوازده بخش با مطالب بادقت انتخاب شده برای دانشجویان سطوح پایین وجود دارد که همه‌ی آن‌ها با مثال‌های واضح، پشتیبانی می‌شوند. گرامر آزمون آیلتس و واژگان مرتبط با آزمون اسپیکینگ آیلتس در هر بخش فراهم شده است. نکات و اطلاعات مرتبط با آزمون و خطاهای رایج زبان‌آموزان در آزمون اسپیکینگ آیلتس، در کتاب برجسته شده است. آزمون عملی اسپیکینگ آیلتس، کلیدهای پاسخ، متن‌های صوتی و CD صوتی نیز در کتاب گنجانده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter