How To Prepare For IELTS

دانلود کتاب How To Prepare For IELTS

کتاب How to Prepare for IELTS هر آن چیزی را که برای کسب بهترین نتیجه در آزمون آیلتس باید بدانید به شما می‌گوید. این کتاب آزمون‌های فرعی مختلف را شرح می‌دهد، به شما توضیح می‌دهد که در اتاق آزمون چه کار باید بکنید، به شما انواع سؤالاتی را نشان می‌دهد که باید انتظار دیدنشان را داشته باشید، و مهارت‌هایی را که برای پاسخ دادن این پرسش‌ها نیاز خواهید داشت با شما تمرین می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter