101Helpful Hints For IELTS Academic Module

دانلود کتاب 101Helpful Hints For IELTS Academic Module

کتاب 101Helpful Hints For IELTS Academic Module به ‌طور خاص با این هدف طراحی شده است که در مرحله‌ی آماده ‌سازی برای بخش دانشگاهی آزمون آیلتس کمک ‌حال شما باشد. در این کتاب دو آزمون تمرینی برای شنیدن، شش آزمون تمرینی درجه ‌بندی ‌شده برای خواندن متون دانشگاهی، چهار آزمون تمرینی برای نگارش دانشگاهی، دو مجموعه پرسش تمرینی برای سخن‌ گفتن، متن آزمون شنیداری، و فرهنگ واژگان دانشگاهی آمده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter