مشاوره رایگان 02145328

Top Notch 1 Teacher Book

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Top Notch 1 Teacher Book

کتاب Top notch کتابی پویا و فعال شش سطحی برای ارتباطات بین المللی است که استانداردهای جدیدی با استفاده از زبان طبیعی و ذاتی ک مردم واقعاً با آن صحبت می کنند را به وجود می آورد. این کتاب با رویکرد دانشجو محور محکم این فرصت را برای دانشجویان فراهم می کند تا پیشرفت خودشان را در پایان هر درس دو صفحه ای آموزش آسان تثبیت کنند.

ویژگی ها:

  • مدل های ضروری محاوره ای که زبان اجتماعی اصلی را فراموش نشدنی و شخصی سازی آن را آسان می کند
  • پیشرفت وسیع لغات همراه با بازیافت فعال
  • پشتیبانی کامل از دستور زبان گسترش از طریق واژگان محدود

تعاملات Top Notch:

  • بحث‌های قدم به قدم منحصر به فرد که موفقیت را برای همه زبان آموزان در طی توجه به تلفظ تضمین می کند.
  • چیدمانی وسیع از رویکردهای یادگیری و فعالیت‌هایی که تفکر منتقدانه را گسترش می دهد.
  • محتوای منحصر به فرد و به روز که دانشجویان را به دنیای واقعی و وصل می کند.
Top Notch 1 Teacher Book دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع