Principles of Statistical Inference

دانلود کتاب Principles of Statistical Inference

D. R. Cox در این کتاب مهم، مفاهیم کلیدی نظریه‌ی استنباط آماری را توضیح می‌دهد، به ‌ویژه شرح و مقایسه‌ی ایده‌ها و جنجال‌های اصلی بر سر موضوعات بنیادینی که بیش از 200 سال است، جنجال به ‌پا کرده است. با ادامه‌ی یک مسیر 60 ساله از مشارکت در اندیشه‌های آماری، پروفسور کاکس در موقعیت ایده‌آلی قرار دارد تا یک گزارش جامع و متعادل از حوزه‌ی الان به ‌شدت مورد نیاز را ارائه می‌دهد. مقایسه‌ی دقیق رویکردهای فراوانی و Bayesian در استنباط، به خوانندگان اجازه می‌دهد تا نظر خود را در مورد مزایا و معایب آن بیان کنند. دو پیوست موجود در کتاب، یک مرور مختصر تاریخی و ارزیابی شخصی‌تر نویسنده از ایده‌های مختلف است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter