Cambridge Practice Test For IELTS Academic 15

دانلود کتاب Cambridge Practice Test For IELTS Academic 15

سؤالات امتحانی معتبر که توسط Cambridge Assessment English ارائه می‌شوند یک تمرین فوق ‌العاده را در اختیار شما می‌گذارند، چون آنها دقیقاً مثل امتحان واقعی هستند!

Cambridge IELTS 15 این فرصت را به محصل‌ها می‌دهد تا با آزمون IELTS آشنا شوند و با استفاده از سؤالات معتبر، تکنینک‌های امتحانی را تمرین کنند. می‌توانید ویراست حاوی ۴ امتحان کامل برای ماژول Academic یا ماژول General Training را انتخاب کنید. در هر کتاب برای این ماژول‌های مختلف یک مقدمه به همراه توضیح سیستم نمره ‌دهی مورد استفاده Cambridge Assessment English ارائه شده است. به همراه کتاب‌ها پاسخ‌ها و توضیحات اضافی، فایل‌های صوتی تست‌های Listening، متن فایل‌های صوتی، پاسخ‌های Writing نمونه و یک فایل تصویری نمونه از تست Speaking ارائه می‌شود، بنابراین آنها منابع خودخوان ایده ‌آلی هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter