مشاوره رایگان 02145328

Business Result Advanced Student Book

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Business Result Advanced Student Book

کتابBusiness Result Advanced Student book یک دوره جامع چند سطحی در تجارت به زبان انگلیسی است که مناسب گروه نامحدودی از یادگیرندگان می‌باشد. و تاکید اصلی آن بر توانمندسازی دانشجویان و کمک به آنها برای ارتباط موثر تر در زندگی کاری شان می باشد. برخلاف بسیاری از دوره‌های تجارت به زبان انگلیسی, این دوره نیازهای زبانی و تعاملات شاغلین در همه سطوح سازمانی را که استفاده از زبان انگلیسی در محل کارشان ضروری است، مرتفع می سازد. این دوره تشخیص می‌دهد که دنیای تجارت حقیقتا بین المللی است. و بسیاری از افرادی که در محیطی مدرن و جهانی کار می کنند، بیشتر زمان شان را به انجام فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی می پردازند، مانند ارتباط با همکارانشان، تماس های کاری تلفنی و ایمیلی و در موقعیت های رودررو مانند ملاقات ها و مباحث رسمی و غیررسمی و در مواجهه های برنامه‌ریزی شده و نشده ی اجتماعی از زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. این دوره شامل موضوعاتی است که مرتبط با یادگیرندگان سطوح اجرایی است اما بنا را بر این نگذاشته که اکثریت دانشجویان مدیران بین‌المللی خواهند شد که به زبان انگلیسی تجارت می‌کنند. فعالیت‌ها این اجازه را به دانشجویان می دهد که به روش خود در این دوره مشارکت کنند که به سطح کاری آنها در سازمان یا شرکت شان مرتبط است.


Business Result Advanced Student Book دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع