Business Result Intermediate Teacher Book

دانلود کتاب Business Result Intermediate Teacher Book

کتاب Business Result Intermediate Teacher Bookیک دوره جامع چند سطحی در تجارت به زبان انگلیسی است که مناسب گروه نامحدودی از یادگیرندگان می‌باشد. و تاکید اصلی آن بر توانمندسازی دانشجویان و کمک به آنها برای ارتباط موثرتر در زندگی کاری شان می باشد. برخلاف بسیاری از دوره‌های تجارت به زبان انگلیسی, این دوره نیازهای زبانی و تعاملات شاغلین در همه سطوح سازمانی را که استفاده از زبان انگلیسی در محل کارشان ضروری است، مرتفع می سازد. این دوره تشخیص می‌دهد که دنیای تجارت حقیقتا بین المللی است. و بسیاری از افرادی که در محیطی مدرن و جهانی کار می کنند، بیشتر زمان شان را به انجام فعالیت های روزمره به زبان انگلیسی می پردازند، مانند ارتباط با همکارانشان، تماس های کاری تلفنی و ایمیلی و در موقعیت های رودررو مانند ملاقات ها و مباحث رسمی و غیررسمی و در مواجهه های برنامه‌ریزی شده و نشده ی اجتماعی از زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. این دوره شامل موضوعاتی است که مرتبط با یادگیرندگان سطوح اجرایی است اما بنا را بر این نگذاشته که اکثریت دانشجویان مدیران بین‌المللی خواهند شد که به زبان انگلیسی تجارت می‌کنند. فعالیت‌ها این اجازه را به دانشجویان می دهد که به روش خود در این دوره مشارکت کنند که به سطح کاری آنها در سازمان یا شرکت شان مرتبط است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter