Action Plan For IELTS

دانلود کتاب Action Plan For IELTS

Action Plan for IELTS یک راهنمای کوچک و خودآموز برای آیلتس است که حاوی یک آزمون آزمایشی کامل می‌باشد. این راهنما برای زبان ‌آموزان با زمان محدود برای آمادگی در آزمون آیلتس یا برای زبان ‌آموزانی طراحی شده که یک دوره‌ی آیلتس را گذرانده‌اند و می‌خواهند یک راهنمای دقیقه‌ی نودی برای آزمون داشته باشند.

Action Plan for IELTS برای زبان ‌آموزانی در سطح Intermediate یا بالاتر و برای خودآموزی طراحی شده است، اگرچه ممکن است در کلاس به‌عنوان بخشی از یک دوره‌ی کوتاه آمادگی نیز استفاده شود. این کتاب همچنین به زبان ‌آموزان نشان می‌دهد که چه مهارت‌هایی در آزمون آیلتس تست می‌شود و چه نوع سوالات و تسک‌هایی را آن‌ها در این آزمون مشاهده می‌کنند و چگونه با آن‌ها برخورد کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter