Dictionary Financial and Business Terms

دانلود کتاب Dictionary Financial and Business Terms

دیکشنری Financial business terms اولین دیکشنری است که به طور کامل به اصطلاحات بازرگانی و دنیای کار اختصاص داده شده است. در این دیکشنری 5000 اصطلاح و لغت آموزش داده شده و با استفاده از تعاریف آسان و ساده ای که برای هر کلمه آمده است، می توانید معنای را به خاطر بسپارید و از آن ها استفاده کنید. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در این دیکشنری به آن اختصاص داده شده است، مبحث تکنولوژی و بازاریابی است، در کنار آن لغات مربوط به مباحث حسابداری، مدیریت، تبلیغات، اقتصاد، قوانین مالی، بانکداری جهانی، منابع انسانی، بیمه، قوانین شکایت در بازار کار، بازار مسکن و خرید و فروش است. شما با استفاده از این دیکشنری می توانید اصطلاحات مربوط به حوزه کاریتان را بیاموزید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter