English For Sales and Purchasing

دانلود کتاب English For Sales and Purchasing

کتاب English for Sales and Purchasing یک دوره کوتاه ایده ‌آل برای کسانی است که به برقراری ارتباطی مؤثر با مشتریان و همکاران بین‌المللی در محیط خرید و فروش تجارت نیاز دارند.

کتاب English for Sales and Purchasing بخشی از مجموعه Express Series است. این یک دوره ایده ‌آل برای دانشجویان شاغلی است که می‌خواهند بتوانند ارتباط بهتری به زبان انگلیسی برقرار کنند.

این دوره کوتاه و فشرده را می‌توان ظرف ۳۰-۲۵ ساعت کامل کرد، بنابراین دانشجویان به سرعت می‌توانند پیشرفت کنند.

کتاب English for Sales and Purchasing را می‌توان به تنهایی به عنوان خودخوان با استفاده از MultiROM تعاملی، یا به همراه یک کورس ‌بوک مثل International Express استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter