تماس سریع

OXFORD Business English English For Socializing

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

OXFORD Business English English For Socializing

چه کسی می خواهد توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی را بیاموزد؟

در این کتاب فشرده با 25 تا 30 ساعت آموزش می توانید این مهارت را فرابگیرید.

این کتاب از سری کتاب های Express Series Oxford است و شما می توانید به صورت خودخوان یا در کنار کتاب کمک آموزشی دیگری از آن استفاده کنید.


OXFORD Business English English For Socializing دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع