OXFORD Business English English For Marketing and Advertising

دانلود کتاب OXFORD Business English English For Marketing and Advertising

کتاب های Express Series Oxford مناسب افرادی است که می خواهند در زمینه کسب و کار خود پیشرفت کنند و با تمام دنیا در ارتباط باشند.

در این کتاب فشرده با 25 تا 30 ساعت آموزش می توانید این مهارت را فرابگیرید.

شما می توانید به صورت خودخوان یا در کنار کتاب کمک آموزشی دیگری از این کتاب در زمینه مارکتینگ و تبلیغات استفاده کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter