مشاوره رایگان 02145328

English On Business

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

English On Business

شما می توانید از کتاب English on Business به روش های زیر استفاده کنید:

آماده شدن برای موقعیتی خاص: به طور مثال، داشتن سخرانی به زبان انگلیسی. در این مورد از مواردی که در صفحه 192 کتاب آمده است استفاده کنید. تمارین و اطلاعاتی که در آن بخش آمده است به شما کمک می کند تا برای سخنرانی آماده شوید.

به عنوان مرجع: به عنوان مثال صحبت با استفاده از افعال مجهول.

از بخشی می توانید استفاده کنید که این افعال و نحوه استفاده از آنها را آموزش داده است.

به عنوان دوره ای برای زبان بازرگانی

با استفاده از درس 1 تا 10 شما می توانید برای صحبت در موقیعت های مختلف کاری آماده شوید.


English On Business دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع