Verbal Workout for the new GRE

دانلود کتاب Verbal Workout for the new GRE

هر چه که در بخش‌های وربال و نگارش تحلیلی جی آر ای هست در این کتاب یافت می‌شود.

Verbal Workout for the New GRE برای تغییراتی که در آگوست ۲۰۱۱ در GRE اعمال شدند به‌روز شده است. این کتاب شامل:

  • ‌۶۰۰ تمرین و پرسش امتحانی
  • مرور بخش وربال، به همراه بررسی بخش‌های تکمیل متن (text completions) درک مطلب، نگارش تحلیلی و تطابق لغات (sentence equivalence).
  • مرور جامع واژگان با استفاده از فهرست‌های «Hit Parade»، شامل کلماتی که دارای بیشترین تکرار در GRE‌ هستند.
  • استراتژی‌های مؤثر که تعیین میزان سرعت و حدس زدن را به شما آموزش می‌دهند.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter