Official GRE Verbal Reasoning

دانلود کتاب Official GRE Verbal Reasoning

۱۵۰ سؤال واقعی GRE Verbal Reasoning که توسط طراحان آزمون، نوشته شده‌اند!

بهترین راه آماده شدن برایVerbal Reasoning measure در آزمون GRE revised General Test استفاده از سؤالات واقعی است، و این چیزی است که در این راهنمای منحصربه‌فرد پیدا می‌کنید! در این راهنما که مخصوصاً توسط (ETS (Educational Testing Service تهیه شده است، ۱۵۰ پرسش GRE Verbal Reasoning با توضیحات کامل ارائه می‌شود. همچنین این راهنما شامل مروری جامع ازGRE Analytical Writing measure به همراه تسک‌های نمونه Writing و پاسخ‌های نمونه scored است. تنها ETS می‌تواند به شما بگوید که در آزمون باید انتظار چه سؤالاتی را داشته باشید. پس اگر یک تمرین جامع و یک آماده‌سازی دقیق و قابل‌اعتماد برای GRE Verbal Reasoning measure می‌خواهید، این راهنما بهترین گزینه برای شما است.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter