Manhattan GRE 1 Algebra GRE STRATEGY GUIDE

دانلود کتاب Manhattan GRE 1 Algebra GRE STRATEGY GUIDE

ویراست دوم، ۱۴۴ صفحه‌ای کتاب Algebra Guide که برای revised GRE به‌روز شده است، مبحث جبر را با تمام صورت‌های مختلف (و جنبه‌های پنهان) آن در GRE را پوشش می‌دهد تا بتوانید تکنینک‌های بنیادین و استراتژی‌های ظریف برا حل متغیرهای نامعلوم انواع سوالات را بشناسید و برروی آنها تسلط پیدا کنید. هر فصل با ارائه قواعد، استراتژی‌ها و مثال‌هایی جامع از نحوه تست یک موضوع مشخص در revised GRE و نحوه پاسخ دقیق و سریع به آنها، ابزاری برای درک مفاهیم در اختیار شما قرار می دهد. این راهنما شامل پرسش‌های Check Your Skills درتمامی فصل ها است که دانش شما را در هر قسمت تست می‌کنند. همچنین این راهنما شامل سؤالات In-Action با سطح دشواری افزایشی به همراه پاسخ‌نامه‌ ی جامع است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter