Learning Express's ACING THE GRE EXAM

دانلود کتاب Learning Express's ACING THE GRE EXAM

تبریک به شما که تصمیم گرفته اید برای آزمون جی آر ای آماده شوید. در این کتاب به شما مهارت هایی آموزش داده می شود که برای آزمون GRE آماده شوید. در بخش دوم کتاب آموزش مهارت هایی است تا نمره جی آر ای خود را افزایش دهید. مهم ترین فاکتور برای روزهای قبل از آزمون جی آر ای این است که با فرمت آزمون آشنا شوید و در این کتاب فرمت آزمون کامپیوتری جی آر ای باتوجه به جزئیات آزمون به شما داده می شود.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter