Cambridge Practice Tests For IELTS 12 Academic

دانلود کتاب Cambridge Practice Tests For IELTS 12 Academic

Cambridge IELTS 12 حاوی چهار امتحان اصلی IELTS بر اساس Cambridge English Language Assessment است که تمرینی عالی برای آزمون است. Student's Book به همراه پاسخ ‌نامه فرصتی عالی برای یادگیرندگان است تا با IELTS آشنا شوند و با استفاده از تست‌های واقعی، تکنیک‌های امتحانی را تمرین کنند. این کتاب حاوی چهار تست کامل برای داوطلبان Academic است. در این کتاب مقدمه‌ای برای هر یک از ماژول‌ها و نیز توضیحی راجع به سیستم نمره ‌دهی مورد استفاده Cambridge English Language Assessment گنجانده شده است. یک بخش جامع مربوط به پاسخ‌ها و صوت متن‌ها در پایان کتاب آمده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter