تمرین تلفظ برای اسپیکینگ آیلتس

تمرین تلفظ برای اسپیکینگ آیلتس

آماده شدن برای بخش اسپیکینگ آیلتس با یادگیری عبارت‌ها و کلمات ربط (linking words) معمولا اولین مرحله‌ای است که خیلی از زبان‌آموزان انگلیسی طی می‌کنند. یادگرفتن عبارت‌ها و استفاده صحیح از آنها کلید داشتن عملکردی خوب و بخشی حیاتی در یادگیری یک زبان است. البته نباید پاسخ‌های از قبل آماده را حفظ کنید، بلکه باید زبان بنیادی و پایه را یاد بگیرید و تمرین کنید تا بتوانید در مورد تاپیک‌های رایج حرف بزنید. در ادامه قصد داریم به عبارت‌هایی نگاه کنیم که می‌توانید برای پاسخ دادن به سوالات رایج در Speaking آیلتس از آنها استفاده کنید. 

زبان عملکردی در اسپیکینگ آیلتس (functional language) چه معنی دارد؟

همانطور که در پست مربوط به استفاده از نشانه‌های دیسکورس در بخش Speaking  گفته شد، زبان کارکردی به کلمات و عباراتی اشاره می‌کند که برای بیان یک کارکرد زبانی استفاده می‌کنیم. مثلااگر بخواهید غم و ناراحتی را بیان کنید، می‌توانید در شروع جمله خودتان از قید «متاسفانه» استفاده کنید، یا اگر بخونید نظر خودتان را بیان کنید می‌توانید از عبارت «من شخصا احساس می‌کنم که …» استفاده کنید.

زبان کارکردی به شما کمک می‌کند تا افکار و ایده‌های خودتان در مورد یک موضوع را سازماندهی و بیان کنید و احساس خودتان در مورد یک موضوع مشخص را ابراز کنید. این به شما کمک می‌کند تا بتوانید در بخش Speaking آیلتس عملکردی روان، منسجم و در نتیجه طبیعی‌تر داشته باشید.

صحبت کردن در مورد تجارب شخصی در اسپیکینگ آیلتس

در پارت اول بخش اسپیکینگ آیلتس این فرصت را دارید تا در مورد خودتان، جایی که زندگی می‌کنید، شغل خودتان و موضوع‌های رایج دیگر حرف بزنید. همچنین در پارت دوم بخش Speaking آیلتس از شما خواسته می‌شود تا به مدت 1 تا 2 دقیقه در مورد تاپیکی که مبتنی بر تجربه شخصی خودتان است صحبت کنید. اگرچه جواب دادن به بخش زیاد پاسخ دادن به سوالات پارت 1 سخت نیست ولی مهم است که وقتی تجارب شخصی خودتان را بیان می‌کنید در زبان خودتان تنوع ایجاد کنید. در ادامه چند مثال را می‌آوریم که می‌توانید از آنها استفاده کنید:

 • I once… 
 • I remember when…
 • Back when I was…
 • I don’t remember exactly when, but…
 • (Just) the other day…
 • In my childhood...

در سرتاسر بخش اسپیکینگ آیلتس از شما انتظار می‌رود تا در زمان ابراز نظر شخصی خودتان در مورد یک موضوع، از طیف وسیعی از عبارات استفاده کنید. می‌توانید به جای استفاده از عبارتی تکراری مثلل «I think » از گزینه‌های زیر استفاده کنید و انعطاف‌پذیری خودتان را به امتحان‌گیرنده نشان بدهید.

 • I believe…
 • In my opinion…
 • It seems to me that…
 • From my perspective…
 • As I see it…

ممکن است بعضی وقت‌ها در مورد یک تاپیک احساس و نظری قوی و مطمئن داشته باشید. در این صورت می‌توانید از این عبارت‌ها استفاده کنید:

 • I’m convinced that…
 • I’m certain that…
 • I’m sure that…
 • I know for a fact that…
 • There’s no way that…
گمانه‌زنی (speculation) و صحبت در مورد آینده در اسپیکینگ آیلتس

در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس ممکن است امتحان‌گیرنده از شما بخواهد تا در مورد آینده و اتفاقات احتمالی آن حرف بزنید. گمانه‌زنی (صحبت کردن در مورد چیزی که از آن اطمینان ندارید) تکنیکی است که وقتی هیچ تجربه یا دیدگاهی در مورد یک تاپیک ندارید می‌توانید از آن استفاده کنید. بیایید به چند عبارت که می‌توانید از آنها برای صحبت کردن در مورد آینده و گمانه‌زنی استفاده کنید ناه کنیم:

 • I’d say…
 • I guess…
 • Perhaps / Maybe…
 • It’s possible…
 • I would imagine that…
 • Well, if I think about...
 • It might/may...

موافقت و مخالفت در اسپیکینگ آیلتس

در پارت 2 اسپیکینگ آیلتس از شما خواسته می‌شود تا در مورد یک تاپیک در پارت 2 به طور مفصل صحبت کنید. از این فرصت استفاده کنید و تنوع زبانی و کنترل در یک بحث دو طرفه را به همه نشان بدهید.

کلماتی برای نشان دادن موافقت در اسپیکینگ آیلتس

 • Yes, absolutely.
 • Absolutely, I wholeheartedly agree with that.
 • You’re absolutely right.
 • No doubt about it.
 • You have a point there.
 • Exactly.

کلماتی برای نشان دادن مخالفت در اسپیکینگ آیلتس

 • Disagreeing
 • I’m afraid I disagree.
 • That’s not always the case.
 • That’s not always true.
 • I’m not so sure about that.
 • I don’t think so.
 • Agree and disagree
 • Well, I can see both sides.
 • I'm not sure if I agree or disagree with this.
 • Both sides have advantages, but I think the advantages outweigh the disadvantages.

همچنین در سراسر بخش Speaking آیلتس از شما خواسته می‌شود تا افراد، تجارب، مکان‌ها و اشیاء را با هم مقایسه کنید. برای موفقیت در این بخش باید بدانید که چطور باید از ساختارهای مقایسه‌ای استفاده کنید (مثلا taller than، more important than، better than). همچنین می‌توانید جسورتر باشید و از قیدها استفاده کنید، کاری که باعث می‌شود در توصیف‌های خودتان دقیق‌تر باشد (مثلا far more interesting than، significantly higher than، a bit further than). وقتی می‌خواهید مقایسه کنید می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید:
توضیح دادن تفاوت‌های کوچک یا عدم تفاوت در اسپیکینگ آیلتس

 • as + adjective + as
 • ‘Studying Engineering is not as difficult as I thought it would be.’
 • same + noun + as
 • ‘We bought an apartment in the city for the same price as our previous house.’
 • similar to
 • ‘I’m very similar to my best friend in many aspects.’
 • much the same
 • ‘All language schools in the area are much the same.’

توضیح دادن تفاوت‌های بزرگ در اسپیکینگ آیلتس

عدم مقایسه

‘There’s no comparison. Online shopping is far more convenient than in-store shopping.’

در مقایسه با

‘Dogs are so much friendlier compared to cats.’

در مقابل

‘Living in the city has many advantages in contrast to living in the countryside.’

درخواست توضیح از امتحان‌گیرنده در اسپیکینگ آیلتس

در آخر می‌خواهیم عبارت‌ها و سوال‌هایی را بررسی کنیم که می‌تونید وقتی سوالی را در بخش Speaking آیلتس درک نمی‌کنید از آنها استفاده کنید. در بخش Speaking آیلتس امتحان‌گیرنده به شما کمک می‌کند تا بهترین نمره را داشته باشید، پس اگر کلمه یا سوالی را نمی‌دانید حتما از امتحان‌گیرنده سوال کنید. برای این کار می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید:

 • Could you repeat that, please?
 • Could you say that again?
 • Sorry, I didn’t catch that.
 • Sorry, I didn’t understand the question.

در پارت 3 بخش اسپیکینگ آیلتس می‌توانید از امتحان‌گیرنده بخواهید با استفاده از کلمات مختلف سوال را تکرار کند تا برای شما واضح‌تر باشد:

 • Could you rephrase that, please?
 • Could you explain the question, please?
 • Would you mind explaining what you mean by?

با استفاده درست از زبان عملکردی می‌توانید ایده‌ها و تفکر خودتان را به روشنی برای امتحان‌گیرنده بیان کنید و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشید. با استفاده کردن از بعضی از این عبارت‌ها در جواب‌های خودتان دامنه واژگان خودتان را اثبات می‌کنید و به نمره‌ای که لایق آن هستید دست پیدا کنید. 

5 نکته برای تمرین تلفظ در بخش اسپیکینگ آیلتس

برای خیلی‌ها تلفظ یک مقوله دشوار است چون به فاکتورهای متعددی بستگی دارد، از جمله تکیه (stress) کلمه، تکیه جمله، حروف صدادار کوتاه، حروف صدادار بلند و خیلی فاکتورهای دیگر. یادگیری تلفظ صحیح انگلیسی تمرین زیادی می‌خواهد ولی در عین حال کلید موفقیت در بخش Speaking آیلتس است. متوجه خواهید شد که در توصیف‌گرهای public band، 25% از نمره بخش Speaking  به تلفظ شما تعلق می‌گیرد. با در نظر داشتن این موضوع می‌خواهیم پنج نکته که می‌توانید از آنها برای تمرین و بهبود تلفظ خودتان در بخش Speaking آیلتس استفاده کنید را با هم بررسی کنیم.

نکته 1: در بیرون از خانه هم تمرین کنید

آماده‌سازی خودتان را در خانه یا به صورت آنلاین انجام می‌دهید؟ اگرچه این لزوما چیز بدی نیست ولی بهترین راه تقویت تلفظ حرف زدن زیاد به زبان انگلیسی است.

سعی کنید با دوستان و خانواده در مورد گرامر حرف بزنید؛ فقط اخبار انگلیسی گوش کنید. یا در فروشگاه، اتوبوس یا هر مکان دیگری به انگلیسی حرف بزنید. به این دلیل که هرچه بیشتر انگلیسی حرف بزنید تلفظ شما تقویت می‌شود.

نکته شماره 2: صداهای سختی که در زبان شما وجود ندارند را تمرین کنید.

همه این را نمی‌دانند، ولی صداهایی هستند که در هر زبانی وجود ندارند. مثلا در زبان ژاپنی «i» و «r» مثل هم هستند. این یعنی اینکه تلفظ کلماتی که در آنها این صداها به جای هم استفاده می‌شود برای خیلی از ژاپنی‌ها ساخت است، مثل «lice» و «rice».

یا در زبان عربی حروف «b» و «p» یک صدا دارند، پس تمایز بین این دو حرف برای خیلی از عرب‌زبان‌ها سخت است. مسئله مهم در اینجا پیدا کردن این صداها و تمرین کردن تلفظ آنها است. 

نکته شماره 3: در چین به آن KTV و در ژاپن کارائوکی (Karoke) گفته می‌شود.

هر جایی که باشد نگاه کردن به موزیک ویدئو و همخوانی با آن به همراه دوستانتان خیلی جذاب است. با استفاده از همین فعالیت جذاب می‌توانید تلفظ خودتان را تقویت کنید. پس دفعه بعد یک آهنگ انگلیسی را انتخاب کنید و همراه آن بخوانید.

نکته شماره 4: راه حل تقویت تلفظ: تکرار، تکرار و تکرار …

اگر بدنسازی کار می‌کنید حتما می‌دانید که انجام چندباره تمرین‌های مشخص باعث تقویت ماهیچه‌ها و هماهنگی بیشتر آنها می‌شود. همین چیز در مورد تمرین انگلیسی هم صدق می‌کند: هرچه بیشتر صحبت کنید انگلیسی شما قوی‌تر و منسجم‌تر می‌شود. 

ممکن است فکر کنید این کار تکراری و خسته‌کننده است ولی مطمئن باشید که اضافه کردن چند تمرین تکراری به برنامه مطالعاتی خودتان واقعا به تقویت تلفظ شما کمک می‌کند. 

چند برنامه مخصوص تلفظ پیدا کنید و با استفاده از آن در یک اتاق ساکت با صدای بلند تمرین کنید. 

نکته شماره 5: فیزیولوژی انگلیسی گفتاری را یاد بگیرید. 

تجسم (visualization) یک راه عالی برای یادگیری است. بعضی از بهترین دانشجویان و ورزشکاران المپیک اذعان می‌کنند که این کار کمک زیادی به موفقیت آنها می‌کند. تجسم چیه؟ تجسم یعنی تصور کردن خود در موقعیتی که کاری را انجام داده‌اید. مقلا قبل از یک مسابقه بازیکن چشمان خود را می‌بندد و تصور می‌کنند یک گل زده است. او خودشان را در حال انجام یک بازی عالی و زدن گل تصور می‌کند. چطور می‌توانید این را در تلفظ خودتان اعمال کنید؟ چطور می‌توانید حرف زدن را تجسم کنید؟ برای این کار باید حرکت ماهیچه‌‌های مخصوص تکلم را در ذهن خودتان مجسم کنید. هر بار که یک صدا را تولید می‌کنید از حرکات ماهیچه‌ای مخصوص استفاده می‌کنید. برای اینکه بتوانید این را در صحبت کردن اعمال کنید به یک نمودار یا انیمیشن نیاز دارید که به شما نشان می‌دهد هر ماهیچه چه صدایی را تولید می‌کند. مثلا برای تولید صدای «s» نمودار به شما نشان می‌دهد که زبان شما در پشت دندان‌های شما قرار می‌گیرد و هوا از ببین دندان‌ها خارج می‌شود. برنامه‌های زیادی هستند که به شما نشان می‌دهند هر صدایی چطور تولید می‌شود و شما را ترغیب می‌کنند تا به طور همزمان صداها را ببینید و آنها به درستی ادا کنید. اگر این پنج نکته را اجرا کنید تلفظ شما بهتر می‌شود و می‌توانید در بخش اسپیکینگ آیلتس عملکرد بهتری داشته باشید. تقویت تلفظ یک گام شما را به نمره‌ای که برای رسیدن به اهداف کاری، درسی و مهاجرتی خود احتیاج دارید نزدیک می‌کند.

آیا لهجه من در نمره اسپیکینگ آیلتس من تأثیر دارد؟

همه انگلیسی را با لهجه حرف می‌زنند. مثلا یک استرالیایی، ایرلندی و آمریکایی انگلیسی را بدون نقص صحبت می‌کنند ولی لهجه‌های مخصوص خودشان را دارند. امتحان‌گیرندگان آیلتس معلمان باتجربه‌ای هستند و انگلیسی گفتاری شما را ارزیابی می‌کنند نه لهجه شما. آنها همیشه آماده هستند تا طیف وسیعی از لهجه‌های مختلف را بشنوند و درک کنند. تاکید شما در بخش اسپیکینگ آیلتس بر اساس چهار ملاک ارزیابی می‌شود. یکی از این ملاک‌ها تلفظ است. بیست و پنج درصد از عملکرد شما به تلفظ اختصاص دارد، پس تلفظ واضح خیلی مهم است. اگر به دلیل اینکه شما کلمات را اشتباه تلفظ کنید و الگوهای تکیه شما غلط باشد و امتحان‌گیرنده نتواند پاسخ شما را درک کند ممکن است نمره کمی بگیرید. نحوه ادای کلمات با استفاده از تکیه، تُن و ریتم درست می‌تواند تحت تاثیر لهجه شما قرار بگیرد. می‌خواهیم چند نکته را با هم بررسی کنیم تا بتوانید واضح‌تر حذف بزنید و مطمئن شوید که امتحان‌گیرنده صحبت‌های شما را درک می‌کند. 

از تکیه استفاده کنید

در زبان انگلیسی تکیه خیلی مهم است. ما از تکیه برای برقراری ارتباط و بیان نظرات خودمان استفاده می‌کنیم. در بخش Speaking توانایی شما در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی ارزیابی می‌شود و یک بخش مهم در قابل فهم بودن صحبت‌های شما استفاده از صدای خودتان برای منتقل کردن معنا است. از تکیه برای برجسته کردن کلمات مهم یا مقایسه چیزهایی که درباره آنها حرف می‌زنید استفاده می‌شود. لهجه شما می‌تواند نحوه ادای کلمات و صداها را تحت تاثیر قرار دهد. برای اینکه معنی اشتباهی برداشت نشود باید کلمات را با تکیه درست آنها ادا کرد. اگر تکیه را در جای اشتباهی ادا کنیم معنی اسم «record» را به فعل «record» تغییر می‌دهیم. 

از تن استفاده کنید

تن یعنی بالا رفتن و پایان آمدن صدا. وقتی سوال می‌پرسیم معمولا صدایمان را در آخر جمله بالا می‌بریم. وقتی جمله‌ای را تمام می‌کنیم تن صدایمان پایان می‌آید، که برای برقراری ارتباط خیلی به ما کمک می‌کند چون می‌دانیم که طرف مقابل ما می‌خواهد جمله خود را تمام کند. اگر به صورت یکنواخت حرف بزنید درک شما برای امتحان‌گیرنده سخت است. 

از ریتم استفاده کنید

با یک سرعت طبیعی حرف بزنید، تکیه کلمات مهم را به درستی ادا کنید. از عبارت‌هایی معنادار استفاده کنید و پاسخ‌های تک‌کلمه‌ای ندهید. نه خیلی کند حرف بزنید و نه خیلی تند. سعی کنید کلمات را به صورت گروهی استفاده کنید. 

طبیعی حرف بزنید

 • وقتی برای بخش Speaking آیلتس آماده می‌شوید تمرکز خودتان روی بخش‌هایی از تلفظ بگذارید که به نمره بیشتر کمک می‌کنند. 
 • با سرعت طبیعی حرف بزنید. طوری حرف بزنید که بقیه شما را درک کنند. 
 • خیلی به لهجه خودتان توجه نکنید. اگر ایده‌های خودتان را به درستی بیان کنید و نکته‌های بالا را اعمال کنید حتما نمره بالایی می‌گیرید.
 • توجه کنید که همه ما با لهجه‌ای خاص حرف می‌زنیم. با گوش دادن به برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، پادکست‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های مختلف انگلیسی لهجه‌های مختلف را گوش کنید تا با آنها آشنا شوید. و اگر هنوز در روز امتحان استرس دارید فرض کنید در حال صحبت کردن با دوستتان در کافی‌شاپ هستید. 
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

Spelling و نقش مهم آن در آیلتس

Spelling و نقش مهم آن در آیلتس

در صورت غلط بودن Spelling نمره کامل آن سوال را در آزمون Listening آیلتس از دست میدهید و در آزمون رایتینگ آیلتس هم به همین صورت باعث میشود بخشی از نمره را از دست دهید. در آزمونهای آزمایشی روزهای جمعه موسسه میبینیم که داوطلبهای زیادی چهار تا پنج سوال Listeni ...

بیشتر بخوانید
ارتقاء نمرات اسپیکینگ و لیسنینگ در آیلتس با SHADOWING

ارتقاء نمرات اسپیکینگ و لیسنینگ در آیلتس با SHADOWING

حتما شنیدید که اگر میخواید نمره ی اسپیکینگ بالایی بگیرید درآیلتس و تافل باید طبیعی حرف بزنید؛ حتما شنیدید که انتخاب لغت هاتون باید دقیق باشه و از کالوکیشن های متنوع در جای درست استفاده بکنید؛حتما شنیدید که ساختارها گرامری در اسپیکینگ آیلتس اگر به جا استفاد ...

بیشتر بخوانید
موضوع جدید در آزمون اسپیکینگ IELTS

موضوع جدید در آزمون اسپیکینگ IELTS

موضوع آشوب و فتنه یکی از جدیدترین موضوعات مکالمه آزمون آیلتس هست که در بخش دوم و سوم قسمت مکالمه آزمون آیلتس این ماه مطرح گردید.در زیر نمونه هایی از سوالات و ایده های مربوط به این موضوع آمده است. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter