هزینه ثبت نام در آزمون یوس در کشورهای مختلف و مباحث مورد آزمون دانشگاه استانبول

هزینه ثبت نام در آزمون یوس در کشورهای مختلف و مباحث مورد آزمون دانشگاه استانبول

برای متقاضیانی که آزمون را در آذربایجان، عربستان سعودی، جمهوری ترکیه‌ای قبرس شمالی، ایران و ترکیه می‌دهند:

400 لیر ترکیه یا 70 دلار آمریکا یا 65 یورو

دامنه سؤالات آزمون یوس ترکیه

 • ریاضیات (MATHEMATICS)
 • اعداد (NUMBERS)
 • چهار عملیات با اعداد گویا (Four Operations with Rational Numbers)
 • چهار عملیات با کسرهای اعشاری (Four Operations with Decimal Fractions)
 • اعداد نمایی (Exponential Numbers)
 • اعداد ریشه (Root Numbers)
 • نسبت - تناسب (RATIO- PROPORTION)
  • پیدا کردن نسبت (Finding Ratio)
  • محاسبه مقدار (Value Calculation)
 • فاکتورگیری (FACTORIZATION)
  • ساده کردن (Simplifying) 
  • محاسبه مقدار (Value Calculation)
 • معادلات با یک مقدار مجهول (EQUATIONS WITH ONE UNKNOWN)
  • پیدا کردن آنچه که در معادله خواسته شده است. (Finding Requested in the Equation)
 • سیستم‌های معادلات (۱ درجه) (SYSTEMS OF EQUATION (1.Degree))
  • معادلات با دو مقدار مجهول
  • معادلات با سه مقدار مجهول
 • سؤالات WORD PROBLEMS
  • سؤالات word که با استدلال منطقی قابل ‌حل هستند. (Word Problems That Can Be Solved with Logical Reasoning)
  • سؤالات word درصد (Percent Word Problems)
  • سؤالات word سن و سال (Age Word Problems)
  • سؤالات word اعداد (Number Word Problems)
 • سؤالات اعمال ریاضی (OPERATIONS QUESTIONS)
  • (xoy=2x+5y-4xy etc.)
  • مجموعه‌ها (SETS)
  • اعمال روی عناصر مجموعه‌ها (Operations on Elements of Sets)
  • اعمال روی اجتماع و قطع مجموعه‌ها (Operations on Union and Intersection Sets)
 • چندجمله‌ای (POLYNOMIAL)
  • یافتن باقیمانده تقسیم (Finding the Remainder in Divisions)
  • محاسبه مقدار (Value Calculation)
 • تابع (FUNCTION)
  • تابع مرکب (Compound Function)
  • پیدا کردن مقدار از روی نمودار (Finding the Value from a Graphic)
  • معادلات تابعی (Functional Equations)
  • تابع‌های معکوس (Inverse Functions)
 • اعداد مرکب (COMPLEX NUMBERS)
  • چهار عملیات (Four Operations)
  • پیدا کردن مقدار مجهول در معادلات (Finding the Unknown in Equations)
 • مثلثات (TRIGONOMETRY)
  • ساده کردن
 • لگاریتم (LOGARITHM)
  • معادلات لگاریتمی (Logarithmic Equations)
  • پیدا کردن مقادیر مجهول (Finding in terms of Unknown)
  • محاسبه مقدار لگاریتمی (Calculating Logarithmic Value)
 • هندسه (GEOMETRY)
 • دایره (CIRCLE)
  • زاویه دایره (Angle of a Circle)
  • طول دایره (Length of a Circle)
  • مساحت دایره (Area of a Circle) 
 • مثلث (TRIANGLE)
  • طول مثلث (Length of a Triangle)
  • زاویه مثلث (Angle of a Triangle)
  • مساحت مثلث (Area of a Triangle)
  • نیمساز مثلث (Bisector of a Triangle)
  • خط میانه مثلث (Median Line of a Triangle)
  • تشابهات مثلث‌ها (Similarities of Triangles)
 • مربع (SQUARE)
  • طول مربع (Length of a Square)
  • زاویه مربع (Angle of a Square)
  • مساحت مربع (Area of a Square)
 • مستطیل (RECTANGLE)
  • طول مستطیل (Length of a Rectangle)
  • زاویه مستطیل (Angle of a Rectangle)
  • مساحت مستطیل (Area of a Rectangle)
 • متوازى ‌الاضلاع (PARALLELOGRAM)
  • طول متوازى ‌الاضلاع (Length of a Parallelogram)
  • زاویه متوازى ‌الاضلاع (Angle of a Parallelogram)
  • مساحت متوازى ‌الاضلاع (Area of a Parallelogram)
 • زاویه مستوى (PLANE ANGLE)
  • محاسبه زاویه در خط موازی (Calculating Angle in Parallel Line)
 • ذوزنقه (TRAPEZOID)
  • طول ذوزنقه (Length of a Trapezoid)
  • زاویه ذوزنقه (Angle of a Trapezoid)
  • مساحت ذوزنقه (Area of a Trapezoid)
 • چندضلعی (POLYGON)
  • طول چند ضلعی (Length of a Polygon)
  • زاویه چند ضلعی (Angle of a Polygon)
  • مساحت چند ضلعی (Area of a Polygon)
 • توانایی‌های عمومی
  • محاسبه اشکال هندسی (Geometric Shape Counting)
  • طبق رابطه آمده در خط I، کدام شکل خط II را کامل می‌کند (According to the Relevance Given in Line I Which Shape Complements Line II)
  • طبق رابطه آمده در خط I و II، کدام شکل خط III را کامل می‌کند (According to the Relevance Given in Line I and II Which Shape Complements Line III)
  • پیدا کردن شکل متفاوت (Finding the Different Shape)
  • ارتباط حروف - اعداد (Relevance of Letters – Numbers)
  • ارتباط اعداد - اشکال (Relevance of Numbers – Shapes)
  • پیدا کردن مورد خواسته‌شده در یک چارت حروف (Finding the Requested in a Letter Chart)
  • جمع اشکال (Shape Additions)
  • شکل بعدی در مجموعه اشکال کدام است (Which Shape Complements in Series of Shapes)
  • معادلات شکل (مقیاس‌ها) (Shape Equations (Scales))
  • معادلات شکل (نمودارها) (Shape Equations (Charts))
  • شکل بعدی کدام است؟ در ماتریس شکل‌های ۳x۳
  • پیدا کردن قسمت افتاده در ماتریس شکل ۴x۴
  • کامل کردن ماتریس شکل ۳x۳ 
  • کامل کردن ماتریس عددی ۳x۳ 
  • بسط مکعب (Cube Expansion)
  • دنبال کردن شکل (Following Shape)
  • کامل کردن شکل‌ها، پیدا کردن قاعده‌ها (Complementing Shapes, Finding Rules)
  • پیدا کردن قاعده میان اعداد (پیدا کردن عدد) (Finding the Rule Among Numbers (Finding the Number))
  • کامل کردن مربع (Complementing Square)
  • پیدا کردن قاعده میان اعداد (Finding the Rule Among Numbers)
  • الگوی توالی اعداد (Number Sequences Pattern)
  • الگوی شکل (Shape Pattern)
  • تا کردن و برش کاغذ (Paper Folding and Cutting)
  • دستگاه شکل‌دار معادلات (Shaped System of Equations)
  • پیدا کردن مورد خواسته‌شده در یک چارت حروف (Finding Requested in a Letter Chart)
  • چرخاندن شکل (Rotating the Shape)
  • پیدا کردن مقدار مجهول در ماتریس شکل ۷x۷
  • کامل کردن اشکال سه بعدی (Completing Three Dimensional Shapes)
  • سودوکو ۵x۵ 
  • پیدا کردن قاعده اعداد در یک شکل (Finding the Rule in Numbers in a Shape)
  • پیدا کردن قاعده مربوط به اعداد (Finding the Rule Related to Numbers)
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

نگاهی اجمالی به هزینه های تحصیل و ویزا در ترکیه

نگاهی اجمالی به هزینه های تحصیل و ویزا در ترکیه

اگر می‌خواهید در ترکیه تحصیل کنید، ما اطلاعاتی را درباره‌ی دانشگاه‌های خوب ترکیه، شهرهای معروف ترکیه برای دانشجویان خارجی، بودجه‌ی مورد نیازتان و چگونگی کسب ویزای دانشجویی، در اختیارتان قرار می‌دهیم. ...

بیشتر بخوانید
محبوبیت دانشگاه های ترکیه در بین دانشجویان بین المللی

محبوبیت دانشگاه های ترکیه در بین دانشجویان بین المللی

بیش از 400 رشته‌ی کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی در ترکیه وجود دارد که شما می‌توانید، برای تحصیل در آن‌ها، درخواست پذیرش دهید ...

بیشتر بخوانید
دانشگاه های برتر ترکیه

دانشگاه های برتر ترکیه

در رتبه بندی QS سیستم اموزشی ترکیه در رتبه ی 45 قرار دارد و 10 دانشگاه کشور ترکیه در رتبه ی دانشگاه های برتر قرار دارند. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter