مشاوره رایگان 02145328

سایمون- رایتینگ آکادمیک- تسک 1 – خلاصه

آموزش رایگان

سایمون- رایتینگ آکادمیک- تسک 1 – خلاصه

این ویدئو در واقع توضیحی کوتاه برای توصیف نقشه ها در آزمون آیلتس و روش کلی برای پاسخگویی به سوالات تسک 1 راتینیگ آکادمیک است.