سایمون- رایتینگ اکادمیک- تسک 1 – مقایسه دو نمودار

یکی از سوالات شاید کمی دشوار در رایتینگ تسک 1 آیلتس این نوع از سوالات باشد، به شما نقشه ی گذشته و آینده ی یک خانه داده می شود و یا موقعیت جغرافیایی دو مدرسه و از شما می خواهند که این دو را توصیف نمایید، در این قسمت از ویدئوهای سایمون به این سوالات پرداخته می شود.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter