مشاوره رایگان 02145328

Culinary – برگر جنون آمیز

آموزش رایگان

Culinary – برگر جنون آمیز

برنامه ی culinary یکی از برنامه های مونتاژ شده، توسط موسسه زنگنه می باشد، این برنامه در چندین قسمت آماده شده است و دستور پخت غذاها همراه با کلماتی از آن ویدئو را به شما آموزش میدهد، هدف از آماده سازی این ویدئوها یادگیری زبان انگلیسی در بستری متفاوت است که سرگرمی و یادگیری موضوعاتی دیگر را نیز به همراه دارد.

این قسمت از برنامه ی آشپزی با طعم انگلیسی به آموزش برگر اختصاص داده شده است، بدون شک یکی از خوشمزه ترین غذاها، همبرگر می باشد و این ویدئو یکی از خوشمزه ترین برگرها رو به شما آموزش می دهد.

ویدیو های مرتبط