برنامه کلاس های آنلاین

سایمون - رایتینگ تسک یک جنرال – نامه های رسمی

رایتینگ تسک 1 در آزمون جنرال، از شما می خواهد که یک نامه ای بنویسید، در متن سوال، مخاطب نامه ی شما و موضوعی که باید درباره ی آن نامه بنویسید، مشخص شده است، باتوجه به مخلطب نامه شما به این موضوع پی می برید که لحن نامه ی شما باید به چه صورت باشد. در این ویدئو سایمون یکی از شناخته ترین مدرسان آیلتس، نوشتن نامه ی رسمی در رایتینگ آیلتس را به شما آموزش می دهد.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter