برنامه کلاس های آنلاین

آماده شدن برای مصاحبه کاری – دلایل جدا شدن از شغل سابق

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، در این ویدئو شما با سوالات رایج در مصاحبه و نحو پاسخ دهی به سوالات آشنا می شوید. چرا از محل کار خود را ترک کرده اید؟ سوالی که بدون شک باید به پاسخ آن برای موفقیت در مصاحبه شغلی فکر کنید.


آخرین ویدئوها