برنامه کلاس های آنلاین

آماده شدن برای مصاحبه کاری – علایق و زمان های آزاد

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، صحبت درباره ی علایق شما و فعالیت هایی که در زمان های آزادتان دارید یکی دیگر از بحث های مصاحبه می باشد.


آخرین ویدئوها