مشاوره رایگان 02145328

آماده شدن برای مصاحبه کاری – نقاط قوت و ضعف

آموزش رایگان
ZTV Channelویدیوهای آموزشیآموزش رایگان مکاتبات بازرگانیآماده شدن برای مصاحبه کاری – نقاط قوت و ضعف

آماده شدن برای مصاحبه کاری – نقاط قوت و ضعف

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، در این ویدئو شما با سوالات رایج در مصاحبه و نحو پاسخ دهی به سوالات آشنا می شوید. از بیان نقاط ضعف خود نهراسید، نقاط قوت توانایی شما را نشان می دهند و نقاط ضعف نشان دهنده ی این هستند که شما خودتان را می شناسید و می توانید نقاط ضعف خود را مرتفع نمایید.