آماده شدن برای مصاحبه کاری – شغل ایده آل

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، در این ویدئو شما با سوالات رایج در مصاحبه و نحو پاسخ دهی به سوالات آشنا می شوید. توصیف شما از شغل ایده آل، به مصاحبه گیرنده کمک می کند، تا شناخت صحیحی از شما داشته باشد.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter