برنامه کلاس های آنلاین

آماده شدن برای مصاحبه کاری – شغل ایده آل

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، در این ویدئو شما با سوالات رایج در مصاحبه و نحو پاسخ دهی به سوالات آشنا می شوید. توصیف شما از شغل ایده آل، به مصاحبه گیرنده کمک می کند، تا شناخت صحیحی از شما داشته باشد.


آخرین ویدئوها