آماده شدن برای مصاحبه کاری – اولین برخورد

زمانی که تصمیم می گیرد شروع به کار کنید یا شغل خود را عوض کنید، خیلی مهمه که برای مصاحبه ی شغلی آماده باشید، داشتن اطلاعات از شرکتی که برای کار درخواست داده اید و توانایی توضیح خودتان امری واجب است، در این ویدئو شما با سوالات رایج در مصاحبه و نحو پاسخ دهی به سوالات آشنا می شوید. در اولین بخش، شرایط برخورد اول با مصاحبه گیرنده را بررسی می کنیم.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter