تلفظ لغات به سبک آمریکایی ها

تلفظ صحیح لغات یکی از مهم ترین فاکتورها در برقراری ارتباط موثر است، اما موضوعی را نباید فراموش کنید که تنها تلفظ صحیح کافی نیست، کلماتی که دو تلفظ دارند، بهتر است آن تلفظی را بیاموزید که انگلیسی زبانان کشوری که می خواهید در آنجا زندگی کنید، استفاده می کنند.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter