چگونگی صحبت در قرارهای کاری

استفاده از کلمات نقشی جادویی در ساختن ارتباطات کاری دارد و با استفاده از کلمات مناسب می توانید میزان حرفه ای بودن خود و احترامی که برای شریک کاری خود می گذارید را نشان دهید. در این ویدئو می آموزید انتخاب صحیح کلمات برای مکالمات کاری به چه صورت است؟


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter