قسمت سی و دوم Vocab Pill-ریشه شناسی کلمه ARM

در قسمت سی و دوم Vocab Pill کلمه ARM به معنای اسلحه و زره بررسی می شود تا بتوانید به راحتی معنای کلماتی که با استفاده از این ریشه ی کلمه ساخته می شوند را متوجه شوید، ریشه شناسی یکی از تکنیک های مهم در یادگیری معنی کلمات برای آزمون جی آر ای می باشد.


آخرین ویدئوها

ویدئوهای مشابه
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter