مشاوره رایگان 02145328

قسمت سی و دوم Vocab Pill-ریشه شناسی کلمه ARM

آموزش رایگان

قسمت سی و دوم Vocab Pill-ریشه شناسی کلمه ARM

در قسمت سی و دوم Vocab Pill کلمه ARM به معنای اسلحه و زره بررسی می شود تا بتوانید به راحتی معنای کلماتی که با استفاده از این ریشه ی کلمه ساخته می شوند را متوجه شوید، ریشه شناسی یکی از تکنیک های مهم در یادگیری معنی کلمات برای آزمون جی آر ای می باشد.