برنامه کلاسهای آنلاین

پاسخ به سوالات ریدینگ – Factual-Ne Information

همراه با مایکل از ETS سوالات بخش ریدینگ را بررسی می کنیم و تمرکز این ویدئو برروی سوالات Factual و Negative factual است. سوالات factual پاسخ هایشان را از ایده ی اصلی متن، ایده های حمایتی و ... می گیرند. تفاوت سوالات negative این است که از میان چهار گزینه باید گزینه ای که اشتباه است را انتخاب کنید، ویدئو را تا انتها تماشا کنید تا برای پاسخگویی به این سوالات در آزمون تافل آشنا شوید.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter