تماس سریع

رایتینگ - Writing (Argument)

آموزش رایگان

رایتینگ - Writing (Argument)

یکی از انواع سوال های بخش رایتینگ اس ای تی، سوال های چهار گزینه ای در مبحث نحو (syntax) و دقت نگارشی متن است. این بخش که نیازمند درک عمیقی از قواعد زبانی (grammar) و علاۀم نگارشی (punctuation) است بخش قابل توجهی از مهارت های زبانی را در بر می گیرد و احتیاج به تمرین زیاد دارد. نمونه هایی از سطح های آسان و سخت این سوال را در این ویدئو بررسی می کنیم.

ویدیو های مرتبط