برنامه کلاسهای آنلاین

انسجام و پیوستگی در رایتینگ آیلتس

اشتباهی رایج: استفاده از جملات تکراری در رایتینگ آیلتس، زمانی که نمی توانید جملات خود و ایده هایتان را به درستی بسط دهید، باعث می شود جملاتی بنویسید که با داشتن علت و معلول نظر شما را به درستی نشان دهد، جملاتی که انسجام و پیوستگی صحیحی نداشته باشند، حتی در صورتی که از گرامری پیچیده داشته باشند، ارزش نمره ای ندارند.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter