سرمایه گذاری در لهستان

لهستان فرصت های زیادی را برای کارافرینان و سرمایه گذاران به وجود آورده است، شما میتوانید با سرمایه ای کمتر از سرمایه ی لازم برای تحصیل در هر کشور اروپایی به جزء لهستان، کسب و کار خود را راه بیاندازید و اقامت و تابعیت این کشور برای خود و خانواده تان اخذ نمایید.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter