مشاوره رایگان 02145328

نوشتن بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا

آموزش رایگان

نوشتن بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا

برای اینکه بتوانید در کانادا کسب و کار خود را داشته باشید در کنار مدرک زبان، یکی دیگر از مهم ترین فاکتورها بیزینس پلن است، اما به چه صورت باید بیزینس پلن را نوشت تا شرکتی کانادایی حاضر شود در شرکت شما سرمایه گذاری کند و شریک کاری شما شود؟

ویدیو های مرتبط