نوشتن بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا

برای اینکه بتوانید در کانادا کسب و کار خود را داشته باشید در کنار مدرک زبان، یکی دیگر از مهم ترین فاکتورها بیزینس پلن است، اما به چه صورت باید بیزینس پلن را نوشت تا شرکتی کانادایی حاضر شود در شرکت شما سرمایه گذاری کند و شریک کاری شما شود؟


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter