آشنایی با فرمت بخش رایتینگ آیلتس کامپیوتری

برای موفقیت در بخش رایتینگ ایلتس کامپیوتری مهم ترین نکته سرعت تایپ شما و آشنایی با کیبورد است و این نکته اصلی ترین تفاوت بخش رایتینگ در آزمون کاغذی و کامپیوتری است. مدت زمان و تعداد تسک ها در آزمون ایلتس کامپیوتری مشابه با آزمون کاغذی است.


آخرین ویدئوها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter