sat BANNER

دوره های آمادگی حضوری و خصوصی SAT

دوره های آمادگی حضوری و خصوصی SAT در سه بسته متفاوت ارائه می گردد که زبان آموز میتواند بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تعیین سطح آنلاین SAT، دوره پیشنهادی توسط سیستم را انتخاب نماید.
1. دوره کامل SAT
2. دوره دو مهارتی Writing/Language & Essay
3. دوره تک مهارتی Math

دوره کامل SAT
این دوره مورد نیاز افرادی است که در آزمون تعیین سطح آنلاین بین 30 تا 50 درصد نمره را کسب کرده باشند.
طول دوره 40 جلسه 90 دقیقه ی می باشد که بنا به میل زبان آموز تعیین می گردد.بدیهی است که کسب نمره بالاتر در آزمون تعیین سطح آنلاین، باعث کسر تعداد جلسات آموزشی خواهد شد.
سرفصلهای مورد بحث در این دوره شامل:

• Evidence-based Reading
• Writing and Language
• Essay
• Math

دوره دو مهارتی Writing/Language & Essay
اگر زبان آموز پس از ارزیابی آزمون تعیین سطح توسط مدیریت آموزش به این نتیجه برسد که نیازی به استفاده از دوره ریاضی ندارد و فقط باید دو مهارت Writing/Language و Essay را بهبود بخشد، میتواند از این دوره که بنا به نتیجه آزمون تعیین سطح میتواند از 10 الی 30 جلسه آموزشی باشد، استفاده نماید.
سرفصلهای مورد بحث در این دوره شامل:

 

• Evidence-based Reading

• Writing and Language

• Essay

 

 

 

دوره تک مهارتی Math

 

اگر زبان اموز در ریاضیات دبیرستان قوی بوده باشد میتوان در 5 جلسه کل مبحث ریاضی SAT را آموزش داده و تستهای دشوار آن را نیز تمرین کرد.
تعداد جلسات برای افراد متوسط 10 جلسه و برای افراد ضعیف ممکن است تا 20 جلسه 90 دقیقه ای نیز به طول انجامد.

loading...
Go to top
0
Shares