نام دوره:  Free Discussion Classes

تاریخ شروع: 98/10/23

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 21:00-18:00

محل برگزاری: شعبه سعادت آباد

هزینه ثبت نام: 5,000,000 ریال

در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی انتخاب دوره و پرداخت شهریه کلیک کنید.

_____________________________________________

Free Discussion classes

For upper-intermediate and advanced learners of English
Native speaker coordinator
Controversial topics

Suitable for
*IELTS and TOEFL students who are trying to improve their speaking score.
*General English students who want to be more fluent with stronger opinions.
* Students who want to activate their passive vocabulary and make it more precise.

10 sessions(30 hours)

Go to top