Most Important 65 IELTS Speaking Topics

دانلود کتاب Most Important 65 IELTS Speaking Topics

سوالاتی که همیشه در هر آزمون آیلتس پرسیده میشوند. آیا درگرفتن نمره در ماژول اسپکینگ آیلتس مشکل دارید؟ یا در آماده شدن برای آزمون اسپیکینگ به مشکل میخورید چون نمیدانید چه موضوعی از شما پرسیده میشود؟ خب نگران نباشید. من قصد دارم در این کتاب 65 موضوعی که همیشه در هر آزمون اسپیکینگ آیلتس مطرح میشود را به شما ارائه کنم . فقط باید برای این موضوعات آماده شوید و به احتمال 99 % یکی از این سوالات از شما پرسیده خواهد شد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter