Intensive IELTS Speaking

دانلود کتاب Intensive IELTS Speaking

این کتاب میتواند برای آن دسته از افرادی که قصد مطالعه و شرکت در آزمون اسپیکینگ آیلتس دارند، یکی از گزینه های مطالعاتی باشد. محتوای فشرده ی PDF اسپیکینگ آیلتس از قالب آزمون پیروی میکند. نویسنده ی این کتاب چندین سوال موضوعی و سه قسمتی را همراه با سوالات و پاسخ های پیشنهادی ارائه کرده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter