IELTS Ideas and vocabulary

دانلود کتاب IELTS Ideas and vocabulary

این کتاب را میتوان برای خودآموزی یا درکلاس درس همراه با بقیه استفاده کرد. تمرینات این کتاب به شما کمک می کنند تا خود را برای موضوعات و ایده هایی که ممکن است در آزمون اسپیکینگ از شما خواسته شود درموردشان صحبت کنید یا در تسک 2 آزمون رایتینگ در موردشان بنویسید، آماده کنید. همین موضوعات و ایده ها ممکن است در آزمون لیسنینگ و ریدینگ آیلتس آکادمیک هم مطرح شوند. اهداف اصلی این کتاب عبارتند از:

  • کمک به شما برای ایده پردازی درمورد طیف وسیعی از موضوعات
  • افزایش درک شما از موضوعاتی که احتمال دارد در آزمون آیلتس بخوانید یا بشنوید
  • افزایش دایره ی واژگانی شما تا بتوانید درمورد موضوعات مختلف ایده پردازی کرده و آنهارا بیان کنید


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter