Focusing On IELTS Listening and Speaking Skills

دانلود کتاب Focusing On IELTS Listening and Speaking Skills

مجموعه ی Focusing on IELTS کاملا بازبینی شده تا یک بسته ی آموزشی جامع و به روز ارائه دهد که مهارت هایی که دانش آموزان برای آمادگی آزمون آیلتس به آنها نیاز دارند را پرورش دهد. این کتاب که برای مطالعه ی فردی و استفاده در کلاس ایده آل است شامل این موارد میشود: استراتژی های دقیق و کاربردی برای پرورش مهارت خاص آزمون، تمرینات مفید فراوان، توضیحات واضح درمورد چیزهای که در آزمون آیلتس وجود دارد و نحوه ارزیابی آن.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter